Nyheder

Blindmotion arbejder som støtteforeningen i sporet for Synshandicappedes Motionsfond. Målet er at:

  • Udbrede kendskabet til idræt og motion for personer med nedsat syn
  • Knytte relationer og kontakter mellem synshandicappede og seende
  • Orientere om idrætsaktiviteter – ”komme fra tanke til handling!”
  • Hverve medlemmer, så vi kan uddele endnu flere legater fremover.

Det er med STOR glæde, at vi nu kan tage imod individuelle medlemskaber via vores nye webshop.

Legatuddeling 2020

Synshandicappedes Motionsfonds tour de legatmodtagere 2020 – overskud til at dele den 4. – 6. juni

Det blev til uforglemmelige dage med skønne mennesker og højt humør rundt i det danske land. Læs hvad pressen skrev!