Kategorier
Nyttige links

Hvervning af medlemmer – retningslinjer

Blindmotion arbejder som støtteforeningen i sporet for Synshandicappedes Motionsfond.

Målet er at:

  • Udbrede kendskabet til idræt og motion for personer med nedsat syn
  • Knytte relationer og kontakter mellem synshandicappede og seende
  • Orientere om idrætsaktiviteter – komme fra tanke til handling!
  • Hverve medlemmer, så vi kan uddele endnu flere legater til synshandicappede fremover

Synshandicappedes Motionsfond (fond)

  • Synshandicappedes Motionsfonds formål er at fremme motion og idræt for at gøre det muligt for personer med et synshandicap at få pulsen op – være aktive i inspirerende fællesskaber med andre.
  • Personer med synshandicap får muligheden for at udfolde sig med samme personlige frihed og samme selvværd som alle andre. Tilbuddet er for alle, men ikke mindst til børn og unge.

Der uddeles én gang om året legater ud til synshandicappede legatmodtagere. Se mere på www.motionsfonden.dk/legateruddeling/legater

Medlemmernes bidrag fra Blindmotion går ubeskåret til fondens kapital for Synshandicappedes Motionsfond. Det er formuens årlige afkast for Synshandicappedes Motionsfond, som udlægges til legater til synshandicappede én gang om året. Håndtering af legatansøgere/-uddeling sker i samarbejde med Dansk Blindesamfund, der er sekretariat for Synshandicappedes Motionsfond.

Hvervning

Blindmotion hverver medlemmer og midler til Synshandicappedes Motionsfond via

Hvervning ved personlig henvendelse eller telefonisk henvendelse sker i overensstemmelse med god indsamlingsskik. Der tages udgangspunkt i de etiske retningslinjer, som er fastsat af ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation) & Lov om indsamling

Foreningen vil altid:

  • Udvise respekt for bidragsyderens integritet og handlefrihed
  • Kommunikere sandfærdigt og troværdigt omkring hvervningens formål og brugen af de indsamlede midler
  • Udvise åbenhed omkring foreningens formål, ledelse og økonomi

Område: Danmark